Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία UPGR8 Ι.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο UPGR8 (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς) προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε υπεύθυνα. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε το απόρρητό σας και να τηρήσουμε τις αρχές των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, όταν επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές θα φροντίζουμε για την εμφάνιση σχετικής ενημέρωσης στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

1. Ποια στοιχεία σας συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε δεδομένα που υποβάλλετε, όπως ενδεικτικά το όνομα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου και φαξ.
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
2.1 Αποστολή Ενημερωτικού – Newsletter
Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο πεδίο που αφορά την αποστολή Newsletter, θα καταχωρίσουμε τα στοιχεία σας και θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις.
2.2 Βελτίωση υπηρεσιών
Διατηρούμε τα στοιχεία σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και πλοήγησης των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ώστε να προβαίνουμε σε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη μορφή της.
2.3 Αποστολή διαφημιστικού υλικού
Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέξατε, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για γεγονότα/εκδηλώσεις/δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας ή στις οποίες συμμετέχουμε.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας ενημερώσεις, προωθητικά μηνύματα ή διενεργούν έρευνες αγοράς.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 έτη από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε μία από τις υπηρεσίες μας. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή.

5. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.
Έχετε δικαίωμα:
5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.
5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
5.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων της UPGR8. ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
5.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
5.5 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή έγγραφο αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
5.6 Eάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

6. Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών σας κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε σχετικά με συνεργάτες, πελάτες και τελικούς χρήστες. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεν εγγυάται 100% η ασφάλεια της επικοινωνίας της πληροφορίας και συνεπώς σας ενθαρρύνουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιείτε διαθέσιμα εργαλεία όπως Τοίχος Προστασίας (Internet firewalls), λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus), λογισμικό προστασίας από κακόβουλες ενέργειες (anti-spyware) και παρόμοιες τεχνολογίες ηλεκτρονικής προστασίας.
Καταγράφουμε τις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας και εφαρμόζουμε μηχανισμό διπλής συναίνεσης με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, όπου εφαρμόζεται.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κωδικών που παρέχονται σε εσάς ή έχετε επιλέξει για τον εαυτό σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και σας παρέχονται αποκλειστικά, γι ‘αυτό παρακαλούμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κάποιο άλλο πρόσωπο. Η εταιρεία δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα ή έμμεσα για να ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας UPGR8 Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 40, 15124, Μαρούσι Αττικής
Τηλέφωνο: + 30 211 119 0775
Email: info@upgr8.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Α.Π.Δ.Π.Χ.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30-210 6475600, contact@dpa.gr